Algemene informatie marifonie

 

Wanneer nodig?

Als er een marifoon aan boord is dient minimaal ้้n opvarende in het bezit te zijn van het bedieningscertificaat Marifonie.

 

Welk diploma nodig?

Voor de bediening van maritieme radiozendapparatuur moet u over de juiste papieren beschikken. In onderstaand schema kunt u aflezen of een basiscertificaat voldoende is, of dat u een MARCOM B of MARCOM A diploma nodig heeft.

 

 

Basiscertificaat 

 MARCOM B

MARCOM A

Marifoon Binnenvaart

 X    

X

X

Marifoon Zeevaart

 

X

X

Combi-marifoon

 

X

X

DSC Klasse C

 X  

X

X

DSC Alle andere klassen

 

X

X

MF/HF- apparatuur

 

 

X

Portofoon GMDSS

 

X

X

Portofoon met alle marifoonkanalen voor jachten op de Nederlandse binnenwateren

 X

X

X

Portofoon beroepsbinnenvaart Kanalen 15 en 17

 X

X

X

Satelliet EPIRB 406 MHz/1.6 GHz

 

X

X

INMARSAT B,C, F en M indien voorzien van alarmeringsmogelijkheid binnen het GMDSS

 

X

X

Bron: http://www.agentschaptelecom.nl

 

Basiscertificaat

 

Een lijst met alle exameninstanties is te vinden op de site van het Agentschap Telecom.

Helaas is de Vamex gestopt, dus daar kan geen examen meer worden gedaan.

Na het examen kan het nog een aantal weken duren voordat het bedieningscertificaat in huis is. Dit certificaat wordt niet uitgereikt na het examen maar loopt via Agentschap Telecom.

 

Tip: examen basiscertificaat is prima te halen middels zelfstudie. Ga daarvoor geen dure cursus volgen!

 

Hieronder een overzicht van de lesboeken (update 10/2/2019)

       Studiewijzer Marifonie & Marcom-B van Ben Ros, boek 9e druk, januari 2018 € 18,95, isbn 9789491173271

       ANWB Cursusboek Marifonie, 17e druk uitgave juli 2018, ISBN: 9789018044657 € 19,95

      Leidraad voor Marifonie [uitg. Gottmer (Hollandia)] 7e druk, 2017, ISBN 9789064106507  € 18,99. Dit boek geeft de complete stof voor Nederland en Belgi๋ voor het Basiscertificaat (standaard marifoon) en het Marcom-B certificaat (zeevaartmarifoon en GMDSS).

      Edumar vaaropleidingen: uitgebreid zelfstudiepakket Marifonie, tevens te gebruiken als naslagwerk. Ook voor Rijn en Belgie, inclusief CD-Rom. Alleen verkrijgbaar i.c.m. opleiding Groot Vaarbewijs. www.grootvaarbewijs.nl. kosten € 85,-

      Marcom-A uitg. STC-Groep, 2015, isbn 978-94-92083-00-5, € 36,-

     Beperkte Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B GMDSS) isbn 9789492083043 € 35,-, stc-groep, stof voor deel II van het Maricom-B examen.

       Examentraining Marifonie (cd-rom), uitg Promanent 2016, ISBN 9789054350408 € 17,95. 1200 examenvragen om kennis te toetsen. Voor Marifonie, Module GMDSS-B, Marcom-A of Marcom-B.

      Er is in de App Store nu ook een App voor de iPhone beschikbaar: app Examentraining Basis Marifonie in de iTunes store € 1,59

 

tip: kies voor lesboek welke recent is vernieuwd. De examenstof is aan verandering onderhevig.

 

MARCOM A en B

Kijk voor examen en instructiemogelijkheden voor MARCOM A en B op www.agentschaptelecom.nl Men heeft plannen om de vorm en inhoud van het examen te veranderen. Hou daarom de ontwikkelingen in de gaten. Ook zijn op de site van Agentschap Telecom een aantal proefexamens te vinden.

 

Update: 28/12/2019