Overzicht adressen en algemene informatie klein vaarbewijs, basiscertificaat marifonie, en overige vaarbewijzen.

 

Index:

 

Algemene informatie klein vaarbewijs

-         Wanneer nodig

-         Soorten vaarbewijzen

-         Waar geldig

-         Het examen

-         lesmateriaal

-         Bestelinformatie passer en plotter

Algemene informatie marifonie

-         Exameninformatie

-         Wanneer nodig

-         zelfstudiepakket

Informatie over opleidingsinstituten

-         Klein vaarbewijs

-         Praktijktraining

-         Groot vaarbewijs

-         Beroepsopleidingen

Tot slot

 

 

Algemene informatie klein vaarbewijs

* De gegevens zijn aan verandering onderhevig. Om een en ander leesbaar te houden zijn een aantal zaken verkort weergegeven in algemene bewoordingen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan onderstaande teksten. Voor de exacte definities verwijs ik u graag naar de diverse opleidingsinstituten en officiële instanties. Tip: de wetteksten zoals de binnenvaartwet zijn integraal te raadplegen via www.overheid.nl     

 

Wanneer nodig?

Als uw boot langer is dan 15 meter of sneller kan varen dan 20 kilometer per uur heeft u een klein vaarbewijs nodig.

Is uw schip ingericht voor bedrijfsmatige vaart, ingericht om meer dan 12 passagiers te vervoeren, of sleept u een schip langer dan 20 meter, dan heeft u soms een groot vaarbewijs of zeilbewijs nodig.

 

Soorten vaarbewijzen [v.a. 2009]

Klein vaarbewijs I

Klein vaarbewijs II

Zeilbewijs

Groot pleziervaartbewijs [via CBR]

Beperkt groot vaarbewijs [via CBR/CCV]                              

Groot vaarbewijs

Bron: binnenvaartbesluit, te vinden op www.grootvaarbewijs.nl

 

Verschil Groot Pleziervaartbewijs en Beperkt Groot Vaarbewijs is dat met Groot Pleziervaartbewijs niet bedrijfsmatig mag worden gevaren. Bij het Groot Pleziervaartbewijs is een praktijkexamen inbegrepen, bij het Beperkt Groot Vaarbewijs is drie jaar vaartijd [‘stage’] noodzakelijk.

 

Belangrijke wijziging:  vanaf 1 juli 2011 mag u met een klein vaarbewijs niet meer varen met schepen langer dan 25 meter. U heeft daarvoor een ander vaarbewijs nodig.

Vanaf 1/1/2020 worden de examens voor pleziervaart niet meer door de Vamex afgenomen maar door het CBR.

Definities vanaf 2009:

lengte: grootste lengte van de scheepsromp in meters, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;

pleziervaartuig: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding;

passagiersschip: binnenschip niet zijnde een veerpont of een veerboot dat is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanningsleden;

bedrijfsmatig vervoer:

1°. vervoer in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

2°. vervoer van goederen, uitsluitend bestemd voor of afkomstig van de eigen onderneming; of

3°. slepen en duwen van schepen met sleep-, duw- en sleepduwboten;

vervoer:

1°. aanbieden van schepen voor het vervoeren van goederen en personen;

2°. laden en lossen van goederen;

3°. in- en ontschepen van personen; of

4°. opslaan van goederen in schepen.

 

Welke eisen worden er aan de bemanning gesteld?

Het bureau voorlichting binnenvaart en onderwijs centrum binnenvaart hebben een site ontwikkeld, waarin je kunt uitvissen op welke binnen schepen je kunt varen met je behaalde diploma’s of aan welke eisen je moet voldoen voor de verschillende functies aan boord. Meer informatie op www.vaarbewijzer.nl


Waar geldig?

Klein vaarbewijs I is geldig op alle rivieren, kanalen en meren.

Klein vaarbewijs II is geldig op alle binnenwateren.

 

Op de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard heeft u Vaarbewijs II nodig als u vaart met een vaarbewijsplichtig schip. Er mag met vaarbewijs I wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer / Zwarte Meer).

 

Hoe lang geldig?

Per 1/7/2014 is een éénmaal afgegeven klein vaarbewijs levenslang geldig. Dit geldt ook voor klein vaarbewijzen met nog een vervaldatum op het vaarbewijs. Als u in het buitenland vaart moet u een nieuw exemplaar aan te vragen zonder vervaldatum, om discussies met buitenlandse autoriteiten te voorkomen. Omwisselen (ook als u nog een papieren variant heeft) kan bij het CBR via deze link https://www.cbr.nl/nl/recreatievaart-en-privevliegers/nl/recreatievaart/omruilen.htm. 
Net als een rijbewijs kan ook een klein vaarbewijs worden ingenomen. Op dat moment vervalt natuurlijk de geldigheid.

 

Van I naar II

U kunt ervoor kiezen eerst vaarbewijs I te halen (door het examen KVB1 te doen)en op een later moment vaarbewijs II te halen. Heeft u vaarbewijs I al, dan hoeft u alleen het examen klein vaarvaarbewijs 2 (KVB2) te doen. In sommetje: KVB1 + KVB2 = VB II

 

Het examen

Examenorganisatie klein vaarbewijs: CBR

Hier kunt u zich online inschrijvingen voor het examen [u kunt via de site zelf een datum en een tijd kiezen], vindt u de voorwaarden, adressen van de examenlocaties, kunt u een proefexamen downloaden, etc.

Als u zich wilt aanmelden voor het examen heeft u DigiD nodig. Ga op de site van het CBR naar ‘Inloggen Mijn CBR’.

Tip: neem even de tijd om de diverse documenten op de site van het CBR door te nemen, zoals voorbeeldexamen en struikelblokken.

 

Kosten examen 2020:

Examenkosten KVB1: € 42,-

Examenkosten KVB2: € 50,- [voor als u Klein vaarbewijs I al heeft]

Examenkosten KVB1 + KVB2: € 70,- [u doet dan tegelijkertijd examen voor Klein vaarbewijs I en II]

Kosten afgifte vaarbewijspasje: € 20,-

(let op: vanaf 2020 krijgt u niet direct uw pasje mee. Deze wordt binnen 5-10 werkdagen opgestuurd.).

 

Waar vinden de examens plaats van het klein vaarbewijs?

De examens worden afgenomen bij het CBR.

Het CBR heeft 20 locaties in Nederland.

 

 

Examennieuws en feitjes klein vaarbewijs:

- Op dit moment (begin 2020) zijn er meer dan 450.000 watersporters die een Klein Vaarbewijs hebben.

- Vanaf 2012 wordt er steeds minder op feitelijke kennis en steeds meer op inzicht getoetst (kan het geleerde worden toegepast?). 

- Mede door deze gewijzigde opzet van de examens is het slagingspercentage gezakt van 70 naar 57% in 2013

- Over heel 2013 zijn ruim 24.000 examens voor klein vaarbewijs 1 en 2 afgenomen.

- Tot en met 31 december 2013 zijn er 226.700 Klein Vaarbewijzen I afgegeven en 135.096 Klein Vaarbewijzen II.

- In 2013 was 31% van de kandidaten voor het examen Klein Vaarbewijs I 25 jaar of jonger.

- Vanaf 1 september 2013 bestaat het examen Klein vaarbewijs 1 (KVB1) uit 40 vragen in plaats van 30. De examentijd is niet verruimd.

- Bijna 40% van de kandidaten doet "vrijwillig" examen en vaart dus niet op een vaarbewijsplichtig schip.

- Eén van de redenen om examen te doen is het verkrijgen van een Internationaal Vaarbewijs ICC.

- Om echter kennis goed te kunnen toepassen is tijd nodig om te leren, te begrijpen en vooral ook te oefenen het geleerde op verschillende manieren toe te passen. De tijd dat je met een keer een leerboek doorlezen (of bladeren) en een aantal oude examens oefenen kon slagen is echt voorbij!


bron: vaarwinkel nieuwsbrief

 

Wanneer zijn de examens?

Examens worden op werkdagen meerdere keren per dag afgenomen. Af en toe is er ook een zaterdag of een avond waarop examen kan worden gedaan.

 

Hoe inschrijven voor het vaarbewijsexamen?

Inschrijven kan online op de website van de examenorganisatie: www.cbr.nl 

 

Wat is de kans dat ik slaag?

Het slagingspercentage lag in 2012 rond de 60%. [bron: reactie vaarwijzer.nl]

 

Hoe lang duurt een examen?

Voor KVB1 heeft u 60 minuten, KVB2 90 minuten en KVB1+KVB2 = 60+90=150 minuten

 

Hoeveel vragen bevat het examen klein vaarbewijs?

KVB1 heeft tegenwoordig 40 vragen (allemaal Meerkeuze), KVB2 bestaat uit 25 vragen (merendeel Meerkeuze)

 

Hoe zit het met de punten/scores per vraag?

Per vraag krijgt u 1, 2 of 3 punten. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. De meeste vragen zijn 2-punten vragen. Totaal kunt u bij KVB1 80 punten halen en bij KVB2 50 punten.

 

Hoeveel punten moet ik halen om te slagen?

U moet 70% van het aantal punten halen. Bij KVB1 moet u minimaal 56 punten halen, bij KVB2 minimaal 35 punten.

 

Hoe weet ik of ik de stof voldoende beheers om examen te doen?

Natuurlijk wilt het liefst een beetje gevoel hebben of u de stof al voldoende beheerst voordat u examen gaat doen. Tip: haal van de site van het CBS een proefexamen. Ook heeft het CBR heeft een bestand met struikelblokken op de site geplaatst. Daarnaast bevat het lesmaterieel (zie hieronder) oefen examens. Let er daarbij wel op dat u met nieuw lesmateriaal oefent. De examenstof is nogal veranderd, en u komt voor vervelende verrassingen te staan tijdens het examen als u met een oud cursusboek heeft geoefend.

 

Kan ik direct gaan varen als ik geslaagd ben?

Nee, u moet nog wachten op het pasje. Deze wordt binnen 5-10 werkdagen opgestuurd.

 

Lesmateriaal (laatste update: 1/05/2020)

LET OP!
Regelmatig veranderen de exameneisen en de interpretatie van de exameneisen, zelfs een aantal keren gedurende het jaar. Het is voor de uitgeverijen niet mogelijk bij elke wijziging een nieuwe versie van het cursusboek uit te geven. Bij elk boek in de onderstaande lijst staat een link naar aanvullingen en correcties op het boek. Koopt u één van onderstaande boeken, zorg er van voor dat u de bijbehorende aanvullingen en correcties download.

 

Let op: de wetgeving en de exameneisen wijzigen voortdurend! Zorg er daarom voor dat u altijd de meest recente druk gebruikt ter voorbereiding op het examen!.

 

Ideaal cursusboek bij zelfstudie [met name het gedeelte voor klein vaarbewijs I]:

·                                 Leidraad voor het Vaarbewijs, R. Vooren 12e druk ISBN 9789064106903 prijs € 20,99 Uitgeverij Hollandia Watersport. Uitgave juli 2019. Mochten er errata verschijnen, dan komen die op dit blog van de uitgever: http://www.gottmer.nl/watersportboeken/blog/cat/news 

è     Let op (1): na installatie direct een update van het internet halen. De cd-rom bevat vaak fouten en middels de update worden deze hersteld.

è     Let op (2): De manier van vragen stellen is aangepast. Dit heeft als gevolg dat het nog meer dan in het verleden van belang is dat u de lesstof snapt, en dat het niet genoeg is om de vragen uit uw hoofd te leren.

 

Let op: het veel gebruikte cursusboek klein vaarbewijs I+II van de ANWB is minder geschikt voor zelfstudie, zeker niet waar het ’t onderdeel klein vaarbewijs I betreft.

Vanaf 2020 is de uitgeverij Hollandia in plaats van de ANWB, daarom wordt na de 25e druk opnieuw genummerd, en is de 1e druk nu de meest recente uitgave J
Mocht u toch dit boek willen aanschaffen, let er dan op dat u de meest recente druk aanschaft, momenteel de uitgave van januari 2020, 1e druk, ISBN
9789064107023 prijs € 20,99.
Voordelige set van boek + cd rom € 33,99 (ISBN
9789064107030).
De losse ANWB CD-Rom Examentraining Klein Vaarbewijs I en II ISBN:
9789064107061 kost €18,99. Heeft u geen CD-Rom speler dan is dat geen probleem. Er wordt tevens een code meegeleverd om de examentraining te downloaden.
**
Studiewijzer Klein Vaarbewijs I & II,
14e druk, maart 2020 uitgave VBO Vaarbewijsopleidingen. “De Studiewijzer is gemaakt voor de beginnende watersporter met weinig of geen ervaring. Alle specifieke begrippen en vaardigheden die de cursist moet kennen voor het examen worden in begrijpelijke taal uitgelegd.”, aldus opgave van de uitgever, ISBN 9789491173172 prijs € 21,99.
link naar errata en aanvullingen uitgeverij VBO

Bovenstaande Boeken en CD-ROM’s zijn te koop in de boekhandel, watersportwinkel, bij BOL.com, vaarwinkel.nl en in de ANWB Winkel.

 

Examen/oefenkaart examen klein vaarbewijs.

De oefenkaart zit standaard bij het boek wat u aanschaft. Mocht u de kaart kwijt zijn dan kunt u deze hier downloaden:

Markermeer https://www.defensie.nl/downloads/kaarten/2018/06/26/examenkaart-a-vaarbewijzen

Marsdiep: https://www.defensie.nl/downloads/kaarten/2018/06/26/examenkaart-b-vaarbewijzen

 

 

 

Passer en Plotter

Voor vaarbewijs II heeft u een kaartpasser en een plotter nodig. Deze is ondermeer te verkrijgen bij:

(prijzen 10 februari 2019)

- http://www.georgekniest.nl/ [kies navigatie & Elektronica > Kompassen & Kaartentafel]

Bretonse plotter/koersliniaal

Bretonse plotter met passer (set)

Kaartpasser recht 8``BC

Verzendkosten

€ 11,50

€ 34,50

€ 12,95

€ 3,95

- www.vaarwinkel.nl

Navigatieset

Plotter

verzendkosten


€ 29,95

€ 14,58

€ 1,95

-         www.compass24.nl

Scheepspasser recht + nautische koerslineaal + verzendkosten*
*voor lezers van de Compass nieuwsbrief is er regelmatig een actie met gratis verzending

 

€ 14,95 + € 26,95 + € 8,95

 

 

 

 

Algemene informatie marifonie

Klik door naar de speciale pagina: http://www.wedinn.nl/marifoon_info.htm

 

Theoretische Kustnavigatie (TKN)

 

Het certificaat Theoretische Kustnavigatie is een vrijwillig te behalen getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren. Ook voor het varen op de Zeeuwse stromen en de Waddenzee is de examenstof relevant. Bovendien is het certificaat een verplicht onderdeel van de CWO diploma's Zeezeilen. Met een certificaat TKN kunt u een ICC (International Certificate of Competention, een “internationaal vaarbewijs”) aanvragen bij het CBR.


Vrijstellingen indien u TKN heeft:
- Houders van het TKN-certificaat krijgen vrijstelling voor het examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (1A) en behoeven slechts een beperkt examen voor Klein Vaarbewijs 1 (VBB) af te leggen om het Klein Vaarbewijs 2 in bezit te krijgen.
- Houders van het TKN-certificaat die in bezit zijn van het Klein Vaarbewijs I kunnen het Klein Vaarbewijs II aanvragen zonder examen af te leggen

 

Het certificaat TKN geeft bij een aantal verzekering recht op vergroting van het vaargebied waarvoor dekking geldt.

Let op! exameneisen wijzigen voortdurend, zorg er daarom voor dat u lesmateriaal aanschaft dat up-to-date is en aansluit bij de nieuwe exameneisen.
Tip: TKN vergt veel oefening en zelfstudie. Als u een cursus volgt met weinig lessen, betekend dat veel zelfstudie (en dus zelfdiscipline). Bij de landelijke examens in april 2014 slaagde slechts 48% in één keer voor beide onderdelen (bron: vaarwinkel nieuwsbrief).

 

Exameninformatie

Het Watersportverbond is gestopt met het organiseren van examens.

 

Toekomst TKN

Of het CWO het examineren overneemt is begin januari 2020 nog niet bekend. Het TKN maakt onderdeel uit van de CWO diplomalijn Zeezeilen. Mogelijk wordt de diplomalijn aangepast. Er is een werkgroep bezig om nieuwe plannen te maken voor het TKN.

 

In 2019 is een nieuw lesboek verschenen, deze kunt u bestellen via onderstaande link:

bol.com kustnavigatie handboek voor instructie en praktijk € 37,99 Hollandia BV 12 druk.

 

 

 

Informatie over opleidingsinstituten

 

Klein vaarbewijs

De kwaliteit van de cursus hangt mede af van de docent. Mijn advies: surf eerst eens op het internet rond, de prijsverschillen zijn aanzienlijk. Heeft u veel ervaring op het water? Kijk dan eerst of het u met zelfstudie lukt, gebruik daarbij het cursusboek “de leidraad voor het vaarbewijs” en een cd-rom met oefenvragen. Een cursus is vooral goed voor de discipline [het boek blijft niet in de kast liggen].

Nog een tip: een ééndaagse cursus is naar mijn mening te kort om de stof voor vaarbewijs I u eigen te maken, tenzij u al veel ervaring op het water heeft [en dus veel voorkennis heeft].

Omdat het aanbod nogal wisselt, heb ik geen lijst met aanbieders meer op de site staan.

 

Online cursussen

Pas op voor slechte kwaliteit van sommige aangebonden online cursussen.
Let op zaken als: wanneer is de stof voor het laatst aangepast? Is de cursus aangepast aan de laatste exameneisen?

 

 

Praktijkopleidingen

Het klein vaarbewijs bestaat uit alleen een theorie examen. Er is dus geen praktijkexamen nodig. Maar is het verstandig om zonder enige vaarervaring en met alleen een theorie examen het water op te gaan? Dat kunt u waarschijnlijk zelf wel invullen. Bovendien staat in artikel 1.09 van het Binnenvaart Politiereglementen staat ‘Een schip mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam persoon’. Dus ga vooral eerst met ervaren rotten het water op, vaar regelmatig mee (al heeft dat alleen zin als u zelf aan het roer mag staan –ook bij het afmeren in een box-). Of neem een paar lessen bij een praktijkopleiding.

Er zijn slechts een beperkt aantal aanbieders. Kijk op www.cwo.nl voor aanbieders die zijn aangesloten bij het CWO.

 

Groot vaarbewijs

 

Opleidingsinstituten groot vaarbewijs

 

è     Edumar Groot vaarbewijs, Beperkt Groot vaarbewijs en Zeilbewijs halen? Kijk op www.grootvaarbewijs.nl Opleidingen in Heeg, Urk, Dordrecht en Amsterdam. Tevens zelfstudie

è     STC BV Rotterdam www.stc-bv.nl

è     Nova College / Maritieme Academie, IJmuiden en Harlingen, www.novacollege.nl kijk onder cursussen voor diverse maritieme opleidingen.

 

Lesmateriaal groot vaarbewijs

è     Het praktijkboek Binnenvaart 2015 ISBN: 9789012393874, Uitgave SDU kan onder andere via www.sdu.nl  besteld worden. Voor cursisten voor het (beperkt) groot vaarbewijs, het zeilbewijs, het groot pleziervaartbewijs of het examen voor CWO groot motorschip is dit op dit moment het enige boek dat in de handel is en nagenoeg alle leerstof behandelt.

è     Examentraining Groot Vaarbewijs: Ga hier naar de download

 

Beroepsopleidingen

Wil je van varen je beroep maken?

 

Matroos worden

Op sommige passagiersschepen moet met één of meerdere matrozen aan boord gevaren worden. Er zijn meerdere manieren om de functie van matroos te krijgen. Dit kan of door drie jaar als lid van de dekbemanning te varen of door het volgen van een opleiding waarmee de vereiste vaartijd kan worden terug gebracht tot 60 dagen. Daarnaast is het sinds kort mogelijk om in België door middel van een theorie en praktijk examen zonder vaartijd de functie te verkrijgen. De kosten hiervan zijn fors lagen dan in Nederland en voor circa € 200,- kan op deze manier de functie van matroos behaald worden.
Meer informatie hierover is te vinden op website van Mobilit, de Belgische Overheidsdienst voor Mobiliteit en vervoer, onder de afdeling binnenvaart.
bron:  bbz, Vereniging voor Beroepschartervaart.

 

VMBO scholen (binnenvaart)

è     Maritieme Academie Harlingen www.maritiemeacademieharlingen.nl

è     Maritiem College Velsen www.maritiemcollegevelsen.nl

è     Scheepvaart en Transport College Rotterdam www.stc-r.nl

 

MBO scholen (binnenvaart)

è     Berechja College, Urk, www.berechja.nl

è     Maritieme Academie Harlingen www.maritiemeacademieharlingen.nl

è     Maritiem College Velsen www.maritiemcollegevelsen.nl

è     Scheepvaart en Transport College Rotterdam www.stc-r.nl

è     Maritiem Instituut De Ruyter, Vlissingen, www.deruyter-mi.nl

 

HBO (zeevaart)

è     Maritiem Instituut Willem Barentsz, West-Terschelling, http://www.nhl.nl/nhl/19/miwb.html (Maritiem Officier en Ocean Tehcnology)

è     NHL Hogeschool, Leeuwarden, Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde, http://www.nhl.nl/scholieren/100/maritieme-techniek-scheepsbouwkunde.html

è     Rotterdam Mainport University, Rotterdam http://www.facebook.com/RotterdamMainportUniversity

è     De Ruyter Academy, Vlissingen, onderdeel Hogeschool Zeeland (HZ University of Applied Sciences)

 

Aangepast zoeken

 

Foutje ontdekt? Of heeft u een aanvulling, verbetering of andere opmerking, mail naar: webmaster@wedinn.nl

Deze website is gemaakt door: Edwin van der Terp, docent vaarbewijs

Laatste wijziging 28/12/2019

Disclaimer: De opsteller wenst niet aansprakelijk te worden gesteld, voor welke schade dan ook, naar aanleiding van informatie geplaatst op deze website. Ik adviseer u altijd de officiële (wet-) teksten of de websites van de officiële instanties te raadplegen voor alle details op het gebied van de actuele wet- en regelgeving.  Ook ben ik niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten van de op deze website benoemde bedrijven. Heeft u slechte ervaringen met genoemde bedrijven? Laat het me weten, dan haal ik ze van deze site. Heeft u goede ervaringen met niet-genoemde bedrijven? Laat het me ook weten, dan vul ik de site aan.

 

privacybeleid
Deze pagina wordt gefinancierd door advertenties van Google AdSense. Google maakt gebruik van cookies. Daarom zijn wij verplicht de volgende tekst op te nemen:

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan de site.

Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan de sites en/of andere sites op internet.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan. U kunt zich ook afmelden voor cookies door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Wedinn.nl maakt zelf geen gebruik van cookies.